Notícies

Notícies

Intervenció artística al mur de pedra seca.

Festa forn de calç de la Madonya

Coneixement Expandit_CRA Penyagolosa

Pedra, transmutació i vida en comú

Els forns de calç

Processos oberts i compartits

Les primeres col·laboracions en Penyagolosa

AVAN Penyagolosa

Testimonis AVAN /03

Comiat i conclusions AVAN/03

Tercer dia de la travessia AVAN/03