AVAN-QUI-SOM
Slide #1
INAUGURACIÓ AVAN/01
VILAFRANCA

AVAN és una Xarxa de Centres rurals per a la investigació i recerca contemporània en diverses localitats de l’interior de Castelló.

El projecte AVAN, secundat pel PEU – Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I, representa un espai en xarxa perquè les localitats i les associacions de les comarques, juntament amb agents socials, culturals i artístics, treballen compartint esdeveniments, accions i programes que vinculen a tots els seus participants.

La Xarxa AVAN, possibilita pràctiques artístiques on l’experimentació apareix com a part fonamental dels processos socials, de pensament i creatius en entorns rurals; amb la finalitat de qüestionar els actuals enteniments del que assimilem per viure en un poble.

Per això, un dels valors força del projecte és el de per mitjà de l’art i el pensament crític mobilitzar els coneixements cap als marges, sent allí, on es produeix la hibridació i la perifèria dels sabers.

Generar
pràctiques

Volem generar pràctiques més enllà dels espais de confortabilitat; pensar-nos des de les intimitats de les especificitats locals. Problematitzar els actuals exercicis de participació, i deixar-los fora dels controls estratègics integrals dels desenvolupaments rurals habituals que sempre acaben en: turisme, serveis, comunicació o connectivitat.

Augment de la cultura
i la cura

Aquestes col·laboracions s’inicien des del 2005 per mitjà de l’organització d’accions formatives, tallers i trobades tècniques; per generar projectes de promoció de la cohesió social que afavoreixen vincles entre les persones d’una mateixa comunitat, i promouen així, un augment de la cultura de la cura entre iguals (relacions de veïnatge entre d’altres) i AVAN.

Donant suport

Més de 25 anys col·laborant amb ajuntaments de l’interior de Castelló i altres entitats on des de l’experiència promoure el desenvolupament social, econòmic i cultural del territori. Busquem i donem suport a processos oberts i d’aprenentatge al voltant del món de les arts contemporànies.

Com?
El projecte AVAN neix amb la voluntat de ser sostenible i garantir la continuïtat en el temps. Una de les claus per a garantir el treball de futur del projecte, és incidir en la dinamització de la xarxa que siga inclusiva, que genere sinergies implicació i compromís entre els ajuntaments i institucions AVAN. Els principals mecanismes que anem a treballar son:
  • Organització i celebració de trobades presencials periòdics. Per a crear comunitat i reforçar el sentiment de pertinença al projecte.
  • Utilització de la plataforma digital per mantenir la tensió del projecte.
D’altra banda, per a garantir la seua sostenibilitat i perennitat, es definiran mecanismes orientats a la dinamització, organització i gestió col·lectiva del procés. Implementant un programa de formació
  • El programa estarà dirigit als integrants del Comité de gestió de la xarxa, amb especial èmfasi en els mediadors de cada poble perquè puguen acompanyar i formar a altres persones interessades a nivell local.
Visió
  • Generar discursos que ajuden a desmantellar la imatge negativa associada al territori.
  • Retroalimentar el pensament crític a partir de les pròpies experiències de l’àmbit rural.
  • Reflexionar sobre les diverses manifestacions y interrelacions sobre les potencialitats de la cultura com a ferramenta d’autonomia comunitària, creadora de la seua pròpia identitat (cultural i social).
  • Afavorir espais i processos relacionals per a millorar la xarxa comunitària per incidir en les especifitats locals i més enllà de models urbans.
  • Recuperar plantejaments autònoms i marcs d’educació popular, repensant les maneres de relació i generació d’Art en els nodes de creació en el medi rural.
  • Potenciar l’estructura horitzontal del coneixement i de creació.
  • Barretjar les problemàtiques contemporanies amb les realitats rurals.