AVAN-QUI-SOM
Slide #1
INAUGURACIÓ AVAN/01
VILAFRANCA

AVAN és una Xarxa de Centres rurals per a la investigació i recerca contemporània en diverses localitats de l’interior de Castelló.

El projecte AVAN, secundat pel PEU – Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I, representa un espai en xarxa perquè les localitats i les associacions de les comarques, juntament amb agents socials, culturals i artístics, treballen compartint esdeveniments, accions i programes que vinculen a tots els seus participants.

La Xarxa AVAN, possibilita pràctiques artístiques on l’experimentació apareix com a part fonamental dels processos socials, de pensament i creatius en entorns rurals; amb la finalitat de qüestionar els actuals enteniments del que assimilem per viure en un poble.

Per això, un dels valors força del projecte és el de per mitjà de l’art i el pensament crític mobilitzar els coneixements cap als marges, sent allí, on es produeix la hibridació i la perifèria dels sabers.

Generar
pràctiques

Volem generar pràctiques més enllà dels espais de confortabilitat; pensar-nos des de les intimitats de les especificitats locals. Problematitzar els actuals exercicis de participació, i deixar-los fora dels controls estratègics integrals dels desenvolupaments rurals habituals que sempre acaben en: turisme, serveis, comunicació o connectivitat.

Augment de la cultura
i la cura

Aquestes col·laboracions s’inicien des del 2005 per mitjà de l’organització d’accions formatives, tallers i trobades tècniques; per generar projectes de promoció de la cohesió social que afavoreixen vincles entre les persones d’una mateixa comunitat, i promouen així, un augment de la cultura de la cura entre iguals (relacions de veïnatge entre d’altres) i AVAN.

Donant suport

Més de 25 anys col·laborant amb ajuntaments de l’interior de Castelló i altres entitats on des de l’experiència promoure el desenvolupament social, econòmic i cultural del territori. Busquem i donem suport a processos oberts i d’aprenentatge al voltant del món de les arts contemporànies.