Comparteix

SEMINARI AVAN - Àrea Didàctica de l'Expressió Plàstica / Departament d'Educació i Didàctiques Específiques UJI

Un dels valors força del projecte és mobilitzar els coneixements cap als marges, buscant justament aqueixos marges on es produeix la hibridació i la perifèria dels sabers. Per a aquests fins, la xarxa AVAN, utilitza l’art i el pensament crític com a mecanismes d’investigació i de foment de la convivència que promouen els béns relacionals.

Amb la finalitat de generar un primer contacte i apropament de l’alumnat UJI al projecte AVAN, s’ha organitzat aquesta conferència amb l’alumnat de 4t curs de Magisteri. 

Aquests encontres pretenen promoure un paper col·laboratiu dels joves universitaris amb la proposta, des de la posició de la mediació com a part fonamental dels processos de desenvolupament i connexió amb el territori; a més de, suposar un primer apropament de l’alumnat a projectes culturals d’índole i naturalesa contemporània per cercar nous punts d’encontre entre iniciatives que possibiliten la hibridació entre l’art i la vessant investigadora i de coneixement de la Universitat. 

Fins a aquest moment, s’han programat dos encontres a càrrec de Rafael Tormo Cuenca. Artista multidisciplinari, editor i comissari de projectes artístics i culturals.

•    1r encontre, alumnat de 4t curs. Dijous 17 de març de 2022, de 13.45 h fins a les 16.45 h

•    2n encontre, alumnat de 3r curs. Divendres 1 d’abril de 2022, de 8.00 h fins a les 10.00 h

Altres notícies

Jornades "Orgànica Geometria Variable": Fomentant la Col·laboració i el coneixement entre els Territoris Rurals del territòri l’Estat Espanyol i Castelló.

AVAN participa en el seminari  ‘Desde el rural, prácticas artísticas en contexto’,

AVAN04 'Despatrimonialitzar allò patrimonialitzable'