Comparteix

Coneixement Expandit_CRA Penyagolosa

El projecte AVAN, mitjançant la seua extensió Coneixement Expandit_Xarxa de centres educatius AVAN apropa les pràctiques artístiques situades a l’entorn rural i al context educatiu. Una línia pedagògica i col·laboració amb els centres educatius locals i comarcals, que expande l’abast del projecte amb una implicació directa de la ciudadanía més jove i posa èmfasi en potenciar la participació activa de l’alumnat.    

AVAN/04 – “Pedra, transmutació i vida en comú”, trasllada les línies de treball de recerca artística contemporània que estan duent a terme Ana Sánchez i Rafael Tormo a la comunitat educativa del CRA Penyagolosa. Després dels primers encontres, s’ha dibuixat com involucrar a l’alumnat i al professorat, com treballar el projecte dins dels continguts dels assignatures. A l’aula i fora d’ella, en paral·lel o a posterior, contextualitzant les pràctiques contemporànias i creant un diàleg entre les parts implicades i amb el patrimoni popular.

L’equip d’AVAN junt amb altres agents i professionals, posarà a disposició un recull de continguts pedagògics i l’activació d’accions que hibriden disciplines i articulen propostes interconectadas, que no només contemplen la participació ocasional, com pot ser a la residència o l’exposició, sinó un intercanvi transversal, com una concepción i creació conjunta a l’entorn.

VISITA AL FORN DE CALÇ DE LA MADONYA

L’alumnat de 2n I 3r ESO ens acompanya el matí del dijous i del divendres per a conèixer el projecte i els forns de calç. Comptem amb els coneixements de Antonio Meda, un dels pocs calziners que continua realitzant el procés de la cuita de la pedra de manera artesanal a Terol, i Manuel Gil, director del Museo de la Cal de Morón i expert en calç i forns tradicionals. 

Duem a terme diverses activacions per desenvolupar els continguts, fent un recorregut per la història dels forns de calç, el seu funcionament i altres dimensions intrínseques que exploren les experiències comunitàries mitjançant una dinàmica per a treballar allò comú i la gravació de l’acció amb les pancartes que ho reivindiquen. Un punt de partida per a la recerca posterior d’altres iniciatives comunals i les seus característiques, presents en la Mancomunitat de Penyagolosa. 

El recorregut fins al forn de calç recuperat de la Madonya ens permet conèixer almenys altres 3 forns en diferents localitzacions i estats de conservació, la qual cosa confirma la incidència d’aquesta activitat tradicional al territori. 

Un primer pas per a poder reconèixer els elements en el seu estat natural, sense alteracions del medi i atenent a la diversitat que es pot presentar a l’hora de realitzar la localització i la catalogació dels forns de calç en les derives que proposem. La prospecció de nou terreny o caminades fins a forns ja registrats, coordenades, orientació, gps i apps, recerca, registre de dades tècniques i documentació del procés i dels elements.

Una vegada feta la cuita, podran emportar-se pedres per a explorar les matèries primeres dins d’un marc d’investigació. El treball de camp i de laboratori li permet a l’estudiant qüestionar els seus sabers i confrontar-los amb la realitat. Fer preguntes, realitzar observacions, desenvolupar explicacions o hipòtesis, i documentar el procés les pedres, la seua ànima i composició, de la reacció química que té lloc al forn de calç i el comportament de la calç en relació a altres elements externs. 

Altres notícies

Intervenció artística al mur de pedra seca.

Festa forn de calç de la Madonya

Coneixement Expandit_CRA Penyagolosa