Comparteix

Jornades "Orgànica Geometria Variable": Fomentant la Col·laboració i el coneixement entre els Territoris Rurals del territòri l’Estat Espanyol i Castelló.

Els dies 23 i 24 de maig de 2024, Sant Mateu acollirà les Jornades “Orgànica Geometria Variable”, un projecte que s’ofereix com una alternativa als enfocs tradicionals que homogeneïtzen els processos i programes en els territoris rurals a través de les residències d’artistes i els seus processos.

L’objectiu és generar un espai d’encontre interdisciplinari que promogui la comprensió de les realitats rurals amb institucions, tècnics i projectes que treballen des del territori per a crear dinàmiques de col·laboració, reconeixent la importància del coneixement local i la seva diversitat de programes i plantejaments. Busca impulsar iniciatives que fomentin la col·laboració, l’experimentació, i la participació comunitària en l’àmbit cultural i rural; a més, proposa una formació que involucri diversos actors culturals per a promoure un desenvolupament integral.

El programa està organitzat entorn a tres temes principals: Hibridació/Marges, Joc/Proposició, i Relacions/Xarxes/Atencions, a més d’un taller dirigit als assistents per a reflexionar sobre l’esgotament que tant sovint desborda els projectes.

Cada tema inclou sessions de discussió i pràctiques amb experts i participants, abordant qüestions com la relació entre el rural i l’urbà, el paper dels rituals, l’atenció a la comunitat i la promoció de la col·laboració entre projectes.

Coordinada per Rafael Tormo Cuenca, aquesta iniciativa és promoguda pel Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I (PEU-UJI) i AVAN. Espais Rurals de Recerca Contemporània, en col·laboració amb Cultura y Ruralidades del Ministeri de Cultura.
La relatoria a càrrec de les jornades es presentarà a Tortosa dins del marc del VII Foro Cultura y Ruralidades

Per a més informació, contacteu amb recerca@espais-avan.org

https://www.uji.es/com/noticies/2024/5/2q/PEU_organica-geometria-variable/?urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2024/5/2q/PEU_organica-geometria-variable/&url=/com/noticies/2024/5/2q/PEU_organica-geometria-variable/

Altres notícies

Beques de col·laboració per al projecte AVAN

Jornades "Orgànica Geometria Variable": Fomentant la Col·laboració i el coneixement entre els Territoris Rurals del territòri l’Estat Espanyol i Castelló.

AVAN participa en el seminari  ‘Desde el rural, prácticas artísticas en contexto’,