Comparteix

Beques de col·laboració per al projecte AVAN

3 beques de col·laboració per al projecte AVAN. Espais Rurals de Recerca Contemporània, en la seua quarta edició: AVAN/04 ‘ Despatrimonialitzar allò patrimonialitzable ‘

Dirigides a l’estudiantat de la Universitat Jaume I, dels graus en Mestre o Mestra d’Educació Infantil o Primària, del màster en Psicopedagogia o del màster en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes.

Termini de presentació de sol·licituds :
10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Fi de presentació de sol·licituds = 30/05/2024


Finalitat :
– Descobrir els aspectes bàsics de la Xarxa de Centres rurals per a la investigació i recerca contemporània en diverses localitats de l’interior de Castelló.

– Conèixer la gestió cultural i educativa en el context d’AVAN Espais Rurals de Recerca Contemporània i participar en el seu desenvolupament.

– Apropar-se a les pràctiques artístiques contemporànies situades en el territori.

Dotació econòmica :
440 euros mensuals, als quals se li aplicaran les retencions que siguen procedents, d’acord amb les disposicions fiscals vigents i de la cotització a la Seguretat Social.

Podeu consultar les bases de la convocatòria i fer la tramitació en: https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/convocatoriesRH?pArId=65499&pCategoria=4&pSubCategoria=28

Altres notícies

Beques de col·laboració per al projecte AVAN

Jornades "Orgànica Geometria Variable": Fomentant la Col·laboració i el coneixement entre els Territoris Rurals del territòri l’Estat Espanyol i Castelló.

AVAN participa en el seminari  ‘Desde el rural, prácticas artísticas en contexto’,