Comparteix

AVAN04 'Despatrimonialitzar allò patrimonialitzable'

Vos presentem als participants del pròxim AVAN/04 – “Despatrimonialitzar allò patrimonialitzable”

Lara Ordóñez estarà del 13 al 19 de maig a Forcall, realitzant la residència de recerca específica amb el suport de Anabel Ejarque i de les mediadores Lola Falsera i Paula Costa, encarregades d’apropar a l’artista al poble i ajudar a contextualitzar l’obra en el territori.

AVAN planteja el treball de les artistes en residència directament en els centres escolars. Amb la col·laboració del CRA els Ports, el seu alumnat, professorat i comunitat educativa, Lara durà a terme la prospecció i la contextualització de la seua proposta al voltant de la visió i interpretació del patrimoni des de la infantesa. A més a més d’involucrar a la població local, altres gents socials i col·lectius presents en la localitat.

Lara Ordóñez (Castelló. 1995) En el seu treball, explora la relació entre la memòria oral i col·lectiva amb el llenguatge tèxtil. La seva investigació artística gira entorn del concepte d’identitat, pròpia i col·lectiva, la transmissió de coneixement, i com la herència cultural perdura a través d’expressions, objectes, llocs, materials i processos. Incorpora aquesta herència en el seu discurs artístic mitjançant l’ús de suports i tècniques tèxtils, tintura natural i formats específics. El tèxtil convida a la manipulació i a l’experimentació, presentant oportunitats per descobrir com contar històries a través d’un procés on el temps juga un paper rellevant.

Jordi Mitjà estarà del 14 al 20 de maig a Vilafranca, realitzant la residència de recerca específica. 

Amb el suport de Ana Querol i de les mediadores Silvia Miralles i Javier Soligó, encarregades d’apropar a l’artista al poble i ajudar a contextualitzar l’obra en el territori, Jordi Mitjà treballarà juntament amb la població local i altres agents presents a la localitat, per desafiar les idees preconcebudes sobre el patrimoni i proposar noves formes d’entendre’l mitjançant l’art i les pràctiques contemporànies. 

Jordi Mitjà (Figueres. 1970) El seu treball, que és formalment heterogeni, plé de contingut i crítica social, i alhora sensible i poètic, troba les seues fonts en materials de la vida quotidiana que l’artista recopila contínuament. Recull experiències, imatges, inventa situacions, indaga en arxius i proposa accions per observar les reaccions humanes davant de situacions imprevistes.  Les seues propostes generen interrogants sobre l’individu, els espais que intervé i l’art, i ho fa a través de l’escultura o bé creant escenografies, publicacions, performances, fotografies, textos o dibuixos.

Moisés Mañas estarà del 16 al 21 de maig a Viver, realitzant la residència de recerca específica amb el suport de Cristina Herrero i la mediadora Gloria Rabanaque, encarregades d’apropar a l’artista al poble i ajudar a contextualitzar l’obra en el territori.

El registre de dades des de diversos àmbits que du a terme l’ajuntament de Viver, serà el punt de partida de recerca de Moisés, treballant juntament amb la població local i altres agents, per tal de visualitzar la realitat i el patrimoni del territori, mitjançant la proposta d’una escultura mecànica/electrònica. 

Moises Mañas (Elda. 1973)  És un artista multimèdia, investigador i professor en l’àmbit de les arts visuals i multimèdia.  El treball de Moisés Mañas es centra en la relació humà-objecte, explorant la ciberontologia del diàleg entre les coses en els àmbits mecànic i cibernètic.  Manipula i construeix artefactes i dispositius electrònics, com a manifestos poètics electrònics, per evidenciar la intersecció entre art, tecnologia i societat. Recull, processa i interpreta dades de l’entorn en temps real o diferit, qüestionant protocols de comunicació i explorant els orígens cibernètics.

Maria Vidagany estarà del 20 al 26 de maig a Vilanova d’Alcolea, realitzant la residència de recerca específica, amb el suport de Eugeni Trilles i les mediadores Marga Cinto i Teresa Capdevila, encarregades d’apropar a l’artista al poble i ajudar a contextualitzar l’obra en el territori.

La seua proposta és una recerca sobre l’imaginari patrimonial amb l’alumnat del CRA el Trescaire i altres col·lectius locals per a obtindre un mapa intergeneracional, explora els fragments materials i troballes descobertes en la localitat i la reflexió entre allò públic i privat. Tot plegat es materialitzarà en la porta que donarà un accés més dinàmic a l’espai de la bàscula, un espai AVAN que també ho és per a la població i el poble de Vilanova.

María Vidagany (València.1981)  Les seues recerques, accions i projectes exploren entorn de les connexions entre diferents àrees d’estudi com són la botànica, l’economia, l’educació i les arts visuals, canviant la intenció dels actes quotidians en introduir petites modificacions en la seua lògica. La seua pràctica artística es situa en l’àmbit de les arts d’acció, la instal·lació i el vídeo.

Ro Caminal estarà del 23 al 30 de maig a Geldo, realitzant la residència de recerca específica, amb el suport de David Quiles i les mediadores Cassandra Bolumar, encarregades d’apropar a l’artista al poble i ajudar a contextualitzar l’obra en el territori.

La diversitat cultural present a la localitat serà l’activació de la proposta de Ro, reflexionant sobre la interpretació, la vivència i la representació individual i col·lectiva del patrimoni local, generant nou coneixement compartit .

Ro Caminal (Barcelona. 1966) El seu treball es desenvolupa en un espai híbrid entre l’art i les ciències socials,  buscant inscriure una utilitat social en la pràctica artística. La seua obra de recerca audiovisual, indaga el món de la representació explorant el poder d’enunciació amb el ”altre”, i es basa en la producció col·laborativa i participativa, explorant a més a més les tensions inherents a aquest model de treball.

Altres notícies

Jornades "Orgànica Geometria Variable": Fomentant la Col·laboració i el coneixement entre els Territoris Rurals del territòri l’Estat Espanyol i Castelló.

AVAN participa en el seminari  ‘Desde el rural, prácticas artísticas en contexto’,

AVAN04 'Despatrimonialitzar allò patrimonialitzable'